หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวรจเรข โตพิทักษ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านพราน
โทร : 092-889-2619


นางสาวรจเรข โตพิทักษ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 092-889-2619
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นางสาวอุบล ชูศิลป์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 093-2846133


 
นายวาราม พงษ์เสือ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0814747850


 
นางอมรณัฐน์ สุกรีดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 099-2713981


 
นางสาวน้ำอ้อย มาลัยหวล
ครู คศ 2 รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
โทร : 094-6045927


 
นางสาวเพ็ชร์นารา ยอดคำปัน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 089-852-6356