หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง
ปลัดเทศบาล


นายจตุพล เจริญธัญญากร
รองปลัดเทศบาล รก. ปลัดเทศบาล
โทร : 0979535564
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นางอมรณัฐน์ สุกรีดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0992713981


 
นางสาวอุบล ชูศิลป์
ผู้อำนวยการกองคลัง


 
นายวาราม พงษ์เสือ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0814747850


 
นางสาวน้ำอ้อย มาลัยหวล
ครู คศ 2 รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา


 
นางสาวเพ็ชร์นารา ยอดคำปัน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


 
นางสาวนพมาศ หงษ์ยนต์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0877357359