หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวรรธนพงศ์ วิวรรธน์ตระกูล
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านพราน


-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายพิเชษฐ์ ภักดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


 
นางสาวอุบล ชูศิลป์
ผู้อำนวยการกองคลัง


 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง


 
นางสาวปุณยานุช จุตตะโน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาฯ
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา