หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านพราน
ประติมากรรมพระพุทธรูปหินอ่อน
วัดเขาตะล่อมกวาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านพราน
แหล่งสินค้าหินอ่อนและศิลาแลงคุณภาพ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านพราน
เทศบาลตำบล
บ้านพราน
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
1
2
3
4
5
พรานกระต่ายตำบลน่าอยู่ ควบคู่เกษตรธรรมเทค
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลบ้านพราน  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน  เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลตำบลบ้านพราน  ด้วยเทศบาลตำบลบ้านพราน  ได้ดำเนินการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เทศบาลบ้านตำบลบ้านพราน โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านพราน ได้ผ่านความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 3 ข้อ 17 (3) และ (4) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  แจ้งการซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลาห้าปี  (พ.ศ.2561-2565)  โดยให้ประกาศใช้ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นั้น   เทศบาลตำบลบ้านพราน  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร   จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ  ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2562 เวลา 09.54 น. โดย คุณ ปริศนา บาระเมศ

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-761-094
เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ : 055-761-094 โทรสาร : 055-761-094  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านพราน  
จำนวนผู้เข้าชม 2,520,607 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2552จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10