หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านพราน [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และกลยุทธการบริหารงานบุคคล [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการปฏิบัติงานงานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)