หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) [ 24 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
[ 11 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลบ้านพราน [ 10 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้ลงทะเบียนเดือน มิถุนายน 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 11 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบ้านพราน [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2      3