หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้ลงทะเบียนเดือน มิถุนายน 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 11 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบ้านพราน [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 13 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ปรกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 ครั่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2564) [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)     2