หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านพราน ที่ 597/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านพราน [ 18 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านพราน ที่ 259/2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านพราน ที่ 249/2565 เรื่อง ให้เลขานุการนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (กรณีเสียชีวิต) [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านพราน ที่ 216/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง การควบคุมเหตุเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. 2562 [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลเป็นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านพราน ที่ 618/2564 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 เมษายน 2564-30 กันยายน 2564) [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านพราน ที่ 617/2564 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านพราน ที่ 616/2564 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 97  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านพราน ที่ 615/2564 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564-30 กันยายน 2564) [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2