หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (Local Performance Assessment : LPA) ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ [ 3 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (Local Performance Assessment : LPA) ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคล และกิจการสภา [ 3 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (LPA) ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ และด้านที่ 5 ธรรมา๓ิบาล [ 3 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านยพราน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อำเภอพรานกระต่าย (ศปถ.อ.) [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)     2