หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลบ้านพราน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านพราน
ประติมากรรมพระพุทธรูปหินอ่อน
วัดเขาตะล่อมกวาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านพราน
แหล่งสินค้าหินอ่อนและศิลาแลงคุณภาพ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านพราน
เทศบาลตำบล
บ้านพราน
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
1
2
3
4
5
บ้านพรานน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม บนความพอเพียง
 
 

     
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือก [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
 
ทต.บ้านพราน [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประกาศสภาเทศบาล รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยวิสามัญ สมัย [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.มหาชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่องผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.โนนพลวง โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ทรงธรรม ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคไ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทรงธรรม ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทรงธรรม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทรงธรรม [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองน้ำไหล ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24-28 / 2565 มาตรการด้านการป้อ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.นครชุม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.คลองลานพัฒนา [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 

สวน Hi Hug House
     
     
 

ผลิตภัณฑ์ไม้และกะลามะพร้าว

หัตถกรรมหินอ่อน
 
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
   
     
   
กพ 0023.3/ว 3647 แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง (ดู : 0)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3646 ส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2561 - 2565 (ดู  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3643 การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสก  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3641 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3588 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3587 ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2565 และแผนการจัดสรรน้ำ  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3585 แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเน  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3586 แนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเ  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3583 ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3854 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 (ดู : 1)  [ 8 ส.ค. 2565 ]       
      
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านพราน พัฒนาทางด้านไหนมากที่สุด ประจำปีงบประมาณ 2560
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนนคมนาคม
  ลำคลอง นำ้เพื่อการเกษตร
  การฝึกอาชีพ
  การส่งเสริมสุขภาพ
 
 


โครงการฝึกอบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 9 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านพราน [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 6 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านพราน [ 4 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 4 


โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 5 


กิจกรรมจิตอาสา ฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำ คู คลอง [ 1 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 20 


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวา [ 28 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 5 


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใ [ 28 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 8 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านพราน [ 18 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 1 


ประเพะณีการถวายเทียนพรรษา [ 12 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 7 


กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเ [ 6 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 10 


การลงพื้นที่เยี่ยมเเละให้กำลังใจแ่กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผ [ 6 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 5 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านพราน [ 5 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 2 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [ 8 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 18 


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉล [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 20 


กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนป่าที่พักสงฆ์ถ้ำพระใหญ่จอมโลกอุดร [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 16 


พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวัน [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 16 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 25 


โครงการกาชาดกำแพงเพชรเยี่ยมเยียนให้ความสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ย [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 20 


โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 37 


โครงการขยับกาย สบายชีวี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลบ้านพราน [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 28 
 
สมัครงาน (10 พ.ค. 2564)    อ่าน 101  ตอบ 0  
รับร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวท้องถิ่นท่านได้ที่นี่ www.lleaders.in.th (27 พ.ย. 2563)    อ่าน 8318  ตอบ 24  
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปีงบประมา [ 3 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]

 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2552
 
 

 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-761-094
เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ : 055-761-094 โทรสาร : 055-761-094  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านพราน  
จำนวนผู้เข้าชม 4,560,007 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2552จัดทำโดย : NAXsolution  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10