หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลบ้านพราน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านพราน
ประติมากรรมพระพุทธรูปหินอ่อน
วัดเขาตะล่อมกวาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านพราน
แหล่งสินค้าหินอ่อนและศิลาแลงคุณภาพ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านพราน
เทศบาลตำบล
บ้านพราน
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
1
2
3
4
5
บ้านพรานน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม บนความพอเพียง
 
 

     
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256 [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 14 
 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขท [ 28 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.คลองพิไกร ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565) [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.โนนพลวง [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.โนนพลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอ [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองลานพัฒนา ประชาสัมพันธ์ แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณ [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.โนนพลวง จัดทำโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว โครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และ อปพร.ประจำปี 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว โครงการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน แ [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 

สวน Hi Hug House
     
     
 

ผลิตภัณฑ์ไม้และกะลามะพร้าว

หัตถกรรมหินอ่อน
 
การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สน.บถ. มท 0809.2/ว63  [ 5 ก.ค. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.3/ว2039  [ 5 ก.ค. 2565 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว2048  [ 5 ก.ค. 2565 ]
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2027  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2036  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2034  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2035  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ (ฉบับที่......) พ.ศ..... ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2032  [ 4 ก.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) กสว. มท 0820.3/ว2026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
   
     
   
กพ 0023.3/ว3073 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for t  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว3071 การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปร  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3075 แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการออกหนัง  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว3074 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานกา  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว3076 (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแ  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3045 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเ  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3044 การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร (ดู : 4)  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3043 ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 (ดู : 5)  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3042 การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (ดู : 5)  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3004 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด้กและเยาวชน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 มิ.ย. 2565 ]     
      
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านพราน พัฒนาทางด้านไหนมากที่สุด ประจำปีงบประมาณ 2560
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนนคมนาคม
  ลำคลอง นำ้เพื่อการเกษตร
  การฝึกอาชีพ
  การส่งเสริมสุขภาพ
 
 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [ 8 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 8 


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉล [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 12 


กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนป่าที่พักสงฆ์ถ้ำพระใหญ่จอมโลกอุดร [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 


พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวัน [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 8 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 15 


โครงการกาชาดกำแพงเพชรเยี่ยมเยียนให้ความสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ย [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 12 


โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 32 


โครงการขยับกาย สบายชีวี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลบ้านพราน [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 20 


การจัดกิจกรรมประเพณีการทำบุญด้วยข้าวหลาม ณ วัดภาวณา หมู่ที่ 7 บ้านใหม่เขานิยม [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 17 


พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำป [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 12 


วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 22 


กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 25 


มอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อไวรัยโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 21 


การประชุมซักซ้อมแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 18 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 11 


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครอง [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 21 


ต้อนรับคณะศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 และคณะทีมสโมสร อั [ 13 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ที่กักตัวเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID [ 24 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 13 


พิธีบวงสรวงสักการะไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลพระพรหม [ 3 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 9 


กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ [ 29 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
 
สมัครงาน (10 พ.ค. 2564)    อ่าน 93  ตอบ 0  
รับร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวท้องถิ่นท่านได้ที่นี่ www.lleaders.in.th (27 พ.ย. 2563)    อ่าน 8294  ตอบ 24  
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จั [ 1 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]

 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2552
 
 

 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-761-094
เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ : 055-761-094 โทรสาร : 055-761-094  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านพราน  
จำนวนผู้เข้าชม 4,475,536 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2552จัดทำโดย : NAXsolution  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10