หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการจัดทำเว๊ปไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านพราน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ของสถานศึกษา รวม ๕ แห่ง (ห้วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อถังขยะ ขนาด ๒๐๐ ลิตร พร้อมสกีน จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15