หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายอู๊ด แมงกะวงษ์) หมู่ที่ 13 บ้านสว่างราษฎร์พัฒนา ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยบ้านตาทอง) หมู่ที่ 2 บ้านพรานกระต่าย ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านป้าจุก ขายไก่ย่าง) หมู่ที่ 5 บ้านหนองราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดิน (สายข้างบ้านนางเกศริน เพ็ชรรักษ์) หมู่ที่ 11 บ้านหนองหินเตาปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ไม้สต๊าฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง โดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กพ. ถ.16-005 หมู่ที่ 12 , 8 ตำบลพรานกระต่าย เชื่อมหมู่ที่ 14 ตำบลท่าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43