หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


เช่าเวที ขนาด 10 x 3.5 เมตร รวมติดตั้งและรื้อถอน และเครื่องเสียงพร้อมไฟ แสง สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็ก(ปรุงสำเร็จ) [ 22 พ.ย. 2565 ]โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก(ปรุงสำเร็จ) [ 21 พ.ย. 2565 ]โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) [ 18 พ.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 16-001 สาย หมู่ที่ 1 บ้านเด่นกระบาก เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านใหม่เขาดงรื่น ตำบลพรานกระต่าย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,310.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,860.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร [ 15 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8 บ้านปลักมะหว้า ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2565 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองราง ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2565 ]จ้างขุดร่องฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ 5 บ้านหนองราง ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 52