หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดภายในหมู่บ้าน สายหนองเหล่าแช่ปอ หมู่ที่ 11 บ้านหนองหินเตาปูน ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะสำหรับกิจกรรมตรวจประเมินต่างๆ จำนวน ๙ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านพรานและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านพราน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านพราน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]

  (1)