หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านพราน
ประติมากรรมพระพุทธรูปหินอ่อน
วัดเขาตะล่อมกวาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านพราน
แหล่งสินค้าหินอ่อนและศิลาแลงคุณภาพ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านพราน
เทศบาลตำบล
บ้านพราน
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
1
2
3
4
5
พรานกระต่ายตำบลน่าอยู่ ควบคู่เกษตรธรรมเทค
 
 
      
 
     ประวัติเรื่องนายพรานตั้งแต่เริ่มแรกในการสำรวจเส้นทางเพื่อไปสร้างเมือง หน้าด่านของกรุงสุโขทัย วันหนึ่งขณะที่ กำลังพักแรม นายพรานได้พบกระต่าย ขนสีทองสวยงาม มากบริเวณหน้าถ้ำแห่งหนึ่งและก็ได้หายเข้าไปในถ้ำต่อมา นายพรานจึงกราบบังคมทูลพระร่วงให้ทรงทราบและรับอาสาจะจับกระต่ายตัว ดังกล่าวและได้ใช้ความพยายาม ที่จะจับหลายครั้ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จจึงได้ สร้างบ้าน ถาวรขึ้นหน้าถ้ำเพื่อรอจับกระต่ายหลายปีต่อมามีคนมาพบนายพราน จึงพากันอพยพมาอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกลาย เป็นหมู่บ้านชาวบ้านจึงพร้อมกัน ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านพรานกระต่าย"
 
 
         
  ประชากรทั้งสิ้น 6,454 คน ประกอบด้วย
  ชาย 3,269 คน คิดเป็นร้อยละ 50.65
  หญิง 3,185 คน คิดเป็นร้อยละ 49.34
  จำนวนครัวเรือน 2,201 ครัวเรือน
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 62.53 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  
 
 
 
   
 
 
 
ชุมชนที่ ชื่อชุมชน ประวัติชุมชนน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง
รวม
  1 บ้านเด่นกระบาก 190 206 396  
2 บ้านพรานกระต่าย 325 288 613
  3 บ้านเขาแก้ว 383 372 755  
4 บ้านหัวถนน 79 82 161
  5 บ้านหนองราง 273 291 564  
6 บ้านหนองน้ำใส 283 290 573
  7 บ้านใหม่เขานิยม 195 204 399  
8 บ้านปลักมะหว้า 269 227 496
  9 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 320 319 639  
11 บ้านหนองหินเตาปูน 445 454 899
  12 บ้านใหม่เขาดงรื่น 200 164 364  
13 บ้านสว่างราษฏร์พัฒนา